با برنامه

برای نسل آینده

برای مادران

گالری

درباره ما

اصول آموزش و پرورش

تمرکز اصلی ما در آکادمی یادگیری آینده روشن تشویق رشد فردی در یک محیط آموزشی امن و لذت بردن از انجام آن است! در فرآیند استقبال از فرزند شما در مجموعه ما، هر کودک و خانواده برای قرارگیری مناسب ارزیابی می شوند.

تغذیه

کودکان  آموزش داده می شوند و درگیر انواع فعالیت های کنترل شده و ایمن می شوند که آنها را تشویق می کند تا سبک زندگی سالم و فعال را در سنین پایین تشویق کنند. تغذیه مناسب و انتخاب غذای سالم بخشی از روز عادی ما از میان وعده و ناهار گرفته تا پروژه های آشپزی ما است.

ایمنی

مطمئن باشید که فرزند شما تا زمانی که در کنار ما است در امان است. آکادمی یادگیری آینده روشن تمام استانداردهای بهداشتی و ایمنی را رعایت می کند.

مفتخریم به سالها همراهی با پدران و مادرانی که روشن ترین آینده را برای فرزندانشان رقم می زنند